اس ام اس روز جمهوری اسلامی ایران

اس ام اس روز جمهوری اسلامی ایران

ahmad mehranfar tarlan parvaneh shabnam gholikhani

اس ام اس روز جمهوری اسلامی ایران

اس ام اس روز جمهوری اسلامی ایران

اس ام اس روز جمهوری اسلامی ایرانامروز، روزخیابان ها پر از گلبرگ های فتح است؛ رزهای ایرانی و گل های محمدی.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


بهار حکومت جمهوری اسلامی در بهار 58 رقم زده شد.  سالروز این بهار مبارک


دوازده فروردین عصاره یک تاریخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشق‌ ها، آرمان‌ ها اسلام خواهی‌ ها، حق‌ پرستی‌ ها و باطل‌ ستیزی‌ هاست روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهمین روز بهار، مژده سرزمینی مستقل است برای مردمانی اندیشمند و بزرگ؛ مردمانی که در توفان ها و صاعقه ها، دست در دست یکدیگر، تنها به استقلال وطن می اندیشند.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


رأی «آری» ملت به جمهوری اسلامی، پاسخ بلند «نه» به نیرنگ استعمار جهانی بود. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهمین روز بهار مژده سرزمینی مستقل است برای مردمانی اندیشمند و بزرگ مردمانی که در توفان ها و صاعقه ها دست در دست یکدیگر تنها به استقلال وطن می اندیشند روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


همه مردم در ۱۲ فروردین ۵۸، با انتخاب کلمه «آری» به جای «نه»، خواستار بهار جاودانه «ولایت» بودند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین، آزمون بود، صراطی بود که صالحان از آن گذشتند؛ در صف های ممتد ایستادند و رأی دادند، به آسانی از آن عبور کردند و به بهشت جمهوری اسلامی قدم نهادند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهم فروردین را زیر بارانی از یکپارچگی و اتحاد قدم می زنیم و سربلندی وطن را بر فراز رنگین کمان آزادی به جشن می نشینیم روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی، اولین قدم در راه تحقق حکومت اسلامی امام زمان(عج) است.  این روز برهمگان مبارک


نظامی که براساس یک انقلاب مردمی استوار است، می بایست در جهت خواسته های همان مردم گام بردارد. خواسته مردم انقلابی ایران، در شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی تجلّی یافت. از این رو، نظام پربرکت جمهوری اسلامی برای تحققِ اهداف مردم، بر پا گردید و در روز 12 فروردین با رأی میلیون ها، انسان آزاده رسمیت یافت. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین، مُهر تاییدی بود بر مردم سالاری دینی  و روز جمهوری اسلامی، روز آغاز حکومت دینی به انتخاب مردم است.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


به آزادی و سربلندی مان رأی دادیم و سرود ایمان را بر بلندای مناره های عشق، هم صدا شدیم.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


اعلام حکومت جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین، جوانه های اندیشه و عمل را در جامعه های جهان سوم و ملت های مستضعف جهان، رویاند و شکوفا کرد؛ آنان را که از الگوهای غربی دل سرد و نومید شده بودند، به اندیشه و اراده ای نیرومند برای ساختن جامعه ای نو و اسلامی، مجهز کرد. مسلمانان ستم دیده و محروم جهان، دریافتند که با پشتوانه آموزه های دینی و اراده ملّی همانند ملّت ایران، می توانند بر مشکلات پیروز شوند و حکومتی مردمی و دل خواه، تشکیل دهند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز نو، نوروز، زندگی نو، هوای نو، رویش و بالندگی تا بی نهایت؛ چقدر لذت دارد نفس کشیدن در بهاری از شکوفه های رهایی! مبارک باد این عید در عید بر همه ایرانیان و همه آزادمردان.


در رأس ادعیه ‏تان دعاى براى اسلام باشد؛ در رأس ادعیه‏ تان دعا براى جمهورى اسلامى و بقاى جمهورى اسلامى باشد. امام روح الله روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


جان‌های جهانیان به لب آمده است جان در پی حق، داوطلب آمده است جمهوری اسلامی ما در این قرن فجری است که در ظلمت شب آمده است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین، سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجلی اراده ملت ایران، مبارک باد!


روز جمهوری اسلامی، نویدبخش رهایی کبوتران سپید بال آزادی بر فراز آسمان آبی یکدلی و اتحاد ایرانی است.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


شکفتن گل ایمان را  بر شاخسار زمان، شادمانه جشن می گیریم  و جاده های آفتابی استقلال را با گام هایی از جنس اراده و خودباوری می پوییم.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


جمهوری اسلامی، تبلور اتحاد و ایمان، روز به ثمر نشستن نهال اراده و ایستادگی، روز آفتابی استقلال، مبارک باد.


دوازده شهر شهادت را آذین بستیم، دوازده ستون برافراشتیم، به تعداد دوازده ماه سال، دوازده برجِ فلک، دوازده امام معصوم، دوازده نهر خون، دوازده شهر در هم کوبیده، دوازده ستون بر افراشتیم از نور، از آزادی، از پیکر شهیدان، از رایت شرف... بر شانه پرتوان 12 فروردین، عرش جمهوری اسلامی را نهادیم، به سنگینی 2/98 درصد آرای این ملت. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


بوی عید بوی آزادی بوی پرواز بوی رهایی بوی بهار استقلال و بوی شکوفه های آزادی تمام جانمان را پر کرده است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین عصاره یک تاریخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشق‌ها، آرمان‌ها، اسلام‌خواهی‌ها، حق‌پرستی‌ها و باطل‌ستیزی‌هاست. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی، آغاز تحقق آرمان های امام خمینی(ره) است.  روز جمهوری اسلامی؛ یعنی اطاعت مردم از ولی فقیه. گرامی باد این روز بزرگ


جمهوری اسلامی، تبلور اتحاد و ایمان، روز به ثمر نشستن نهال اراده و ایستادگی، روز آفتابی استقلال، مبارک باد!


این عید سعید، عید حزب الله است دشمن ز شکست خویشتن آگاه است چون پرچم جمهوری اسلامی ما جاوید به اسم اعظم الله است… روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی، آغازی است برای اجرای فرمان های اسلامی و عمل به آن.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


تشکیل جمهوری اسلامی نه فقط اراده ملت را بر سرنوشت خود به اثبات رساند و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه امید را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافروخت که آنان نیز می توانند بعد از قرن ها رنج و درد، جلوه ای از وعده خداوند تبارک و تعالی را ببینند؛ همان وعده پیروزی مستضعفان بر مستکبران را، که کتاب وحی، آن را نوید می دهد. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


در ۱۲ فروردین ۵۸، دست های سبز، برگه های سبز را در صندوق تاریخ ریختند و آرزوی دیرینه محرومین، رنگ حقیقت گرفت. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین یکی از ایام الله بود روزی مبارک و مقدس که دهانی به وسعت ایران با فریادی رعد آسا و پرطنین جمهوری اسلامی را آری گفت روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


بوی عید، بوی آزادی، بوی پرواز، بوی رهایی، بوی بهار استقلال و بوی شکوفه های آزادی، تمام جانمان را پر کرده است. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


امروز، روز خداست در کنار مردم، پشتوانه مردم. روز خوب جمهوری که توأم با «اسلامی» است. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


در روز پربرکت 12 فروردین، نظامی متولد شد که نور اسلام عزیز را، دگر باره، نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان متجلّی ساخت. شعار اصلی انقلاب، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود که میلیون ها ایرانی آزاده و مسلمان در طول مبارزه ها در جای جای ایران اسلامی فریاد کشیده بودند. این شعارها، حکومتی را پایه ریزی می کرد که عدالت اسلامی، از هدف های والای آن بود. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


نهال انقلاب اسلامی که با نثار خون بهترین فرزندان ایران رشد کرده بود، سرانجام در 22 بهمن 1357 به بار نشست و با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه مهم ترین همه پرسی تاریخ ایران زمین، جهت تعیین نوع حکومت، فراهم شد. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی [ ره ] نظریه در آمیختن حقوق خدا و مردم را در یک حکومت، مطرح کردند و آن را در قالب نظام جمهوری اسلامی، به جهانیان عرضه داشتند که مورد استقبال مردم و فرهیختگان مذهبی قرار گرفت. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان شادمانه جشن مى گیریم و جاده هاى آفتابى استقلال را با گام هایى از جنس اراده و خودباورى مى پوییم 12 فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک


دوازده فروردین، سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجلی اراده ملت ایران، مبارک باد.


12 فروردین روز به ثمرنشستن خون شهیدان روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


دوازده فروردین روز بلوغ فکری و سیاسی این امت، در سایه اسلام بود. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین، آزمون بود، صراطی بود که صالحان از آن گذشتند؛ در صف های ممتد ایستادند و رأی دادند، به آسانی از آن عبور کردند و به بهشت جمهوری اسلامی قدم نهادند. اما گروهی که اهل این راه و پوینده این صراط نبودند از آن بهشت دور ماندند و در وادیِ نه به حسرت نشستند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


پیروزی جمهوری اسلامی، پیروزی اندیشه «سیاست توأم با دیانت» است.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


امام راحل، در پیامی به مناسبت روز جمهوری اسلامی فرمودند: مبارک باد بر شما، چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کُرد و بلوچ مطرح نیست. همه برابرند. فقط و فقط کرامت، در پناه تقوا و برتری به اخلاق فاضله و اعمال صالحه هست و تفاوتی بین زن و مرد و بین اقلیت های مذهبی و دیگران در امر اجرای عدالت نیست. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین روز احقاق حق، روزی پیروزی دین است.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.


12 فروردین، روز به ثمرنشستن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامی باد.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهم فروردین را زیر بارانی از یکپارچگی و اتحاد، قدم می زنیم و سربلندی وطن را بر فراز رنگین کمان آزادی، به جشن می نشینیم. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


جاده دوازده فروردین، شروع رسیدن به خوبی هاست..  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


همچنین بخوانید:  فال تاروت کبیر

شعر کوتاه به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران

شعر کوتاه به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران


روز جمهوری اسلامی، اولین قدم در راه تحقق حکومت اسلامی امام زمان(عج) است.  این روز برهمگان مبارک


یادش به خیر دوازدهم فروردین 58؛ بهاری که دامان سپید و پرشکوفه اش، خوش ترین خاطره ای است که برای مان به جای ماند.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی روز آغاز حکومت دینی به انتخاب مردم است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


یادش به خیر دوازدهم فروردین ۵۸؛ بهارى که دامان سپید و پرشکوفه اش خوش ترین خاطره اى است که براى مان به جاى ماند روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


یادش به خیر دوازدهم فروردین 58؛ بهاری که دامان سپید و پرشکوفه اش، خوش ترین خاطره ای است که برای مان به جای ماند.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


جمهوری اسلامی ما جاوید است دشمن ز حیات خویشتن نومید است آن روز که عالم ز ستمگر خالی است ما را و همه ستمکشان را عید است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین یکی از ایام الله بود، روزی مبارک و مقدس که دهانی به وسعت ایران با فریادی رعدآسا و پرطنین جمهوری اسلامی را آری گفت.


شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان، شادمانه جشن مى گیریم و جاده هاى آفتابى استقلال را با گام هایى از جنس اراده و خودباورى مى پوییم روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی، آغازی است برای اجرای فرمان های اسلامی و عمل به آن.. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


جان ‌های جهانیان به لب آمده است جان در پی حق، داوطلب آمده است جمهوری اسلامی ما در این قرن فجری است که در ظلمت شب آمده است


روز جمهورى اسلامى نوید بخش رهایى کبوتران سپید بال آزادى بر فراز آسمان آبى یکدلى و اتحاد ایرانى است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز نو، نوروز، زندگی نو، هوای نو، رویش و بالندگی تا بی نهایت؛ چقدر لذت دارد نفس کشیدن در بهاری از شکوفه های رهایی! مبارک باد این عید در عید بر همه ایرانیان و همه آزادمردان.


روز جمهوری اسلامی، آغازی است برای اجرای فرمان های اسلامی و عمل به آن.. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی روز آغاز حکومت دینی به انتخاب مردم است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


انقلابی مانده ایم و اهل کتمان نیستیم از مسیر آمده هرگز پشیمان نیستیم درد داریم و به درد خویش می بالیم ما درد دین داریم پس محتاج درمان نیستیم روز اول با امام عشق پیمان بسته ایم اهل کوتاه آمدن از عهد و پیمان نیستیم روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی؛ یعنی حضور همه جانبه مردم زیر سایه اسلام . این روز گرامی باد


دوازده فروردین یکی از ایام الله بود، روزی مبارک و مقدس که دهانی به وسعت ایران با فریادی رعدآسا و پرطنین جمهوری اسلامی را آری گفت.


دوازده فروردین روز احقاق حق، روزی پیروزی دین است.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.


جمهوری ما نشانگر اسلام است افکار پلید فتنه‏ جویان خام است جمهوری اسلامی ما جاوید است دشمن ز حیات خویشتن نومید است


یادش به خیر دوازدهم فروردین ۵۸؛ بهارى که دامان سپید و پرشکوفه اش خوش ترین خاطره اى است که براى مان به جاى ماند روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی؛ یعنی حضور همه جانبه مردم زیر سایه اسلام. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین، بهار انقلاب ما و روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نویدبخش تجلی حق و حاکمیت نظام اسلامی مبارک باد.


روز جمهوری اسلامی؛ یعنی حضور همه جانبه مردم زیر سایه اسلام . این روز گرامی باد


روز جمهوری اسلامی؛ یعنی حضور همه جانبه مردم زیر سایه اسلام. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


جمهوری اسلامی، تبلور اتحاد و ایمان، روز به ثمر نشستن نهال اراده و ایستادگی، روز آفتابی استقلال، مبارک باد.


جاده دوازده فروردین، شروع رسیدن به خوبی هاست.. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهورى اسلامى نوید بخش رهایى کبوتران سپید بال آزادى بر فراز آسمان آبى یکدلى و اتحاد ایرانى است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


در 12 فروردین 58، دست های سبز برگه های سبز را در صندوق تاریخ ریختند و آرزوی دیرینه محرومین رنگ حقیقت گرفت روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهم فروردین ماه 1358 روز بروز شخصیت حقیقى مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامى است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین، سالروز استقرار نظام جمهورى اسلامى و تجلى اراده ملت ایران، مبارک باد


جاده دوازده فروردین، شروع رسیدن به خوبی هاست.. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


در 12 فروردین 58، دست های سبز برگه های سبز را در صندوق تاریخ ریختند و آرزوی دیرینه محرومین رنگ حقیقت گرفت روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان، شادمانه جشن مى گیریم و جاده هاى آفتابى استقلال را با گام هایى از جنس اراده و خودباورى مى پوییم روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


همچنین بخوانید:  فال تاروت ، کامل ، دقیق ، با جزئیات

جملات کوتاه در مورد روز جمهوری اسلامی ایران

شعر کوتاه به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران


دوازدهم فروردین، روز زنده شدن اسلام است.  مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالی) روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


رأی «آری» ملت به جمهوری اسلامی ، پاسخ بلند «نه» به نیرنگ استعمار جهانی بود.


یادش به خیر دوازدهم فروردین 58؛ بهاری که دامان سپید و پرشکوفه اش ، خوش ترین خاطره ای است که برای مان به جای ماند. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


(۱۲ فروردین)، نقطۀ مکمل و متمم انقلاب و بیست و دو بهمن بود. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


پیروزی جمهوری اسلامی ، پیروزی اندیشه «سیاست توأم با دیانت» است.


دوازدهم فروردین ماه 1358 روز بروز شخصیت حقیقى مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامى است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی، آغازی است برای اجرای فرمان‌های اسلامی و عمل به آن. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


روز دوازدهم فروردین، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت بزرگ ایران است. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


نهالی که ایرانیان در 12 فروردین 1358 از هر قوم و نژاد و جنسیت و دین و مذهب در این سرزمین کاشتند ، اکنون چنان سرسبز ، تنومند و بارور شده که در برابر تندبادهای روزگار به خوبی قامت افراشته دارد و به مدد دو بال جمهوریت و اسلامیت ، همانند همای سعادت ، بهروزی آحاد ملت و تحقق شعارها و آرمان های انقلاب را هدف راستین خود نهاده است. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


یادش به خیر دوازدهم فروردین 58؛ بهارى که دامان سپید و پرشکوفه اش، خوش ترین خاطره اى است که براى مان به جاى ماند. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


دوازدهمین روز بهار ، مژده سرزمینی مستقل است برای مردمانی اندیشمند و بزرگ؛ مردمانی که در توفان ها و صاعقه ها ، دست در دست یکدیگر ، تنها به استقلال وطن می اندیشند. دوازده فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک


دوازده فروردین، مُهر تاییدی بود بر مردم‌سالاری دینی روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


تدبیر و دوراندیشی امام خمینی(ره) و حمایت بیش از 98 درصدی ملت از نظام در روز جمهوری اسلامی ، پایه گذار سیره ای در حکومت داری شد که با اتکاء به آرای مردم و زمینه سازی برای چرخش نخبگان در هر انتخابات و تداوم اصلاح گری در امور می تواند چالش های پیش رو را برطرف سازد و سطح کارآمدی و مشروعیت نظام را هر روز بیشتر کند. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


جاده دوازده فروردین، شروع رسیدن به خوبی‌هاست.. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


دوازدهم فروردین ماه 1358، روز بروز شخصیت حقیقی مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامی است.


یوم الله ۱۲ فروردین، ملت رشید ایران، رشد سیاسی و اجتماعی خود را به شرق و غرب ثابت کردند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


مبارک باد بر شما ملت عزیز ایران، روز ۱۲ فرودین که در آن تمام اقشار با رای مستقیم خود به حقوق خود رسیده، و در آن فرقی بین زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


۱۲فروردین، روز به ثمرنشستن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


یوم الله 12 فروردین ، جلوه ای از قدرت لایزال الهی و عزم و اراده مصمم ملت فهیم ایران اسلامی است که با مجاهدت ها و ایثار خود و با انتخابی تاریخ ساز ، حکومت جمهوری اسلامی ایران را برپا نمودند. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


دوازدهم فروردین ماه 1358، روز بروز شخصیت حقیقى مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامى است. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


نهال انقلاب اسلامی که با خون بهترین فرزندان رشید ایران رشد کرده بود در 22 بهمن 1357 به ثمر نشست و با پیروزی انقلاب اسلامی ، زمینه اولین همه پرسی تاریخ ایران زمین جهت تعیین نوع حکومت در 12 فروردین 1358 فراهم شد و نور اسلام عزیز را دگر باره نه تنها در ایران اسلامی بلکه در سراسر جهان به منصه ظهور و عمل رساند. روز جمهوری اسلامی ایران مبارک باد


12 فروردین ، روز به ثمرنشستن خون شهیدان ، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامی باد.


جمهوری اسلامی متکی به یک ملت مؤمن، سرافراز، اصیل و ریشه دار است.  مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالی) روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


12 فروردین، روز به ثمرنشستن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


در روز دوازدهم فروردین، همه و همه به ندای آسمانی واعتصموا بحبل الله جمیعا لبیک گفتند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین ، سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجلی اراده ملت ایران ، مبارک باد


فرارسیدن دوازدهم فروردین ، روز جمهوری اسلامی و آری گفتن مردم ایران به نظام اسلامی متکی به آرای ملت ، تبریک و تهنیت باد


دوازده فروردین، سالروز استقرار نظام جمهورى اسلامى و تجلى اراده ملت ایران، مبارک باد


دوازده فروردین، مُهر تاییدی بود بر مردم‌سالاری دینی. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


روز جمهورى اسلامى، نویدبخش رهایى کبوتران سپید بال آزادى بر فراز آسمان آبى یکدلى و اتحاد ایرانى است. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


این روز بزرگ و فراموش نشدنی و این فراز درخشان در تاریخ کشور عزیزمان را حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی ، رییس جمهور محترم ، دولتمردان خدوم و ملت شریف و شهید پرور تبریک و تهنیت می گویم و سر بلندی روز افزون نظام جمهوری اسلامی ایران را آرزومندم.


روز جمهوری اسلامی ایران» در واقع تاییدی بر تمامی آرمان های زیبای انقلاب و «نه» محکمی به تمامی بدخواهان ، حسودان و تنگ نظران بود و ملت در این روز سند آزادی و استقلال خود را با استقامتی خستگی ناپذیر و به برکت خون شهیدان و مجاهدان امضا نمودند. روز جمهوری اسلامی ایران مبارک باد


روز جمهوری اسلامی جزء مهم ترین وپربرکت‌ترین وتعیین کننده‌ترین روز‌های تاریخ ماست.  مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالی) روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی ، نویدبخش رهایی کبوتران سپید بال آزادی بر فراز آسمان آبی یکدلی و اتحاد ایرانی است. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


در روز 12 فروردین ماه مردم همیشه در صحنه ، آگاه و هوشیار ایران با انسجام و توکل به خدای مهربان و بهره مندی از دستورات الهی و رهبری حضرت امام خمینی (ره) با شرکت در همه پرسی و با مشارکت حداکثری خود در روزهای آغازین انقلاب قدرت و توان خود را به دنیا نشان دادند و با رای 98 درصدی به جمهوری اسلامی عشق و ارادت خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی به اثبات رساندند. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


روزهای آغازین سال نو و بهار طبیعت ، یادآور 12 فروردین سال 58 و ایام سرنوشت سازی است که با عزم تاریخی مردم مومن ، ولایتمدار و بیدار دل این سرزمین ، حماسه ای سیاسی رقم خورد و عزت ، اقتدار و دلبستگی ملت سلحشور ایران را به استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی جاودانه ساخت .


روز جمهوری اسلامی، آغاز تحقق آرمان‌های امام خمینی(ره) است. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


روز جمهورى اسلامى، نویدبخش رهایى کبوتران سپید بال آزادى بر فراز آسمان آبى یکدلى و اتحاد ایرانى است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


ملت ایران در روز ۱۲ فروردین، با رای قاطع به جمهوری اسلامی، آغاز حکومت عدل الهی را اعلام کرد. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهم فروردین را زیر بارانی از یکپارچگی و اتحاد ، قدم می زنیم و سربلندی وطن را بر فراز رنگین کمان آزادی ، به جشن می نشینیم.


شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان، شادمانه جشن مى گیریم و جاده هاى آفتابى استقلال را با گام هایى از جنس اراده و خودباورى مى پوییم. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


روز نو ، نوروز ، زندگی نو ، هوای نو ، رویش و بالندگی تا بی نهایت؛ چقدر لذت دارد نفس کشیدن در بهاری از شکوفه های رهایی! مبارک باد این عید در عید بر همه ایرانیان و همه آزادمردان.


در روز ۱۲ فروردین، طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال او دفن می‌شود، و کشور از چنگال دشمنان داخلی و خارجی و چپاولگران و غارت پیشگان نجات یافت. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸، روز بروز شخصیت حقیقى مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامى است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی؛ یعنی حضور همه‌جانبه مردم زیر سایه اسلام. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


انقلاب اسلامی ایران موجب ولادت مولود پربرکتی به نام جمهوری اسلامی شد.  مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالی) روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان ، شادمانه جشن می گیریم و جاده های آفتابی استقلال را با گام هایی از جنس اراده و خودباوری می پوییم. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


همچنین بخوانید:  فال تاروت روزانه

پیام کوتاه مخصوص روز جمهوری اسلامی ایران

پیام کوتاه مخصوص روز جمهوری اسلامی ایران


جان‌های جهانیان به لب آمده است جان در پی حق، داوطلب آمده است جمهوری اسلامی ما در این قرن فجری است که در ظلمت شب آمده است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین، آزمون بود، صراطی بود که صالحان از آن گذشتند؛ در صف های ممتد ایستادند و رأی دادند، به آسانی از آن عبور کردند و به بهشت جمهوری اسلامی قدم نهادند. اما گروهی که اهل این راه و پوینده این صراط نبودند از آن بهشت دور ماندند و در وادیِ نه به حسرت نشستند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی [ رحمهم الله ] نظریه در آمیختن حقوق خدا و مردم را در یک حکومت، مطرح کردند و آن را در قالب نظام جمهوری اسلامی، به جهانیان عرضه داشتند که مورد استقبال مردم و فرهیختگان مذهبی قرار گرفت. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


تشکیل جمهوری اسلامی نه فقط اراده ملت را بر سرنوشت خود به اثبات رساند و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه امید را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافروخت که آنان نیز می توانند بعد از قرن ها رنج و درد، جلوه ای از وعده خداوند تبارک و تعالی را ببینند؛ همان وعده پیروزی مستضعفان بر مستکبران را، که کتاب وحی، آن را نوید می دهد. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


امروز، روزخیابان ها پر از گلبرگ های فتح است؛ رزهای ایرانی و گل های محمدی.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


12 فروردین، روز به ثمرنشستن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامی باد.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


انقلابی مانده ایم و اهل کتمان نیستیم از مسیر آمده هرگز پشیمان نیستیم درد داریم و به درد خویش می بالیم ما درد دین داریم پس محتاج درمان نیستیم روز اول با امام عشق پیمان بسته ایم اهل کوتاه آمدن از عهد و پیمان نیستیم روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


در رأس ادعیه ‏تان دعاى براى اسلام باشد؛ در رأس ادعیه‏ تان دعا براى جمهورى اسلامى و بقاى جمهورى اسلامى باشد. امام روح الله روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهمین روز بهار مژده سرزمینی مستقل است برای مردمانی اندیشمند و بزرگ مردمانی که در توفان ها و صاعقه ها دست در دست یکدیگر تنها به استقلال وطن می اندیشند روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


نهال انقلاب اسلامی که با نثار خون بهترین فرزندان ایران رشد کرده بود، سرانجام در 22 بهمن 1357 به بار نشست و با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه مهم ترین همه پرسی تاریخ ایران زمین، جهت تعیین نوع حکومت، فراهم شد. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین عصاره یک تاریخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشق‌ ها، آرمان‌ ها اسلام خواهی‌ ها، حق‌ پرستی‌ ها و باطل‌ ستیزی‌ هاست روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان شادمانه جشن مى گیریم و جاده هاى آفتابى استقلال را با گام هایى از جنس اراده و خودباورى مى پوییم 12 فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک


امروز ، روز خداست در کنار مردم ، پشتوانه مردم. روز خوب جمهوری که توأم با «اسلامی» است. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


رأی «آری» ملت به جمهوری اسلامی، پاسخ بلند «نه» به نیرنگ استعمار جهانی بود. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین، آزمون بود، صراطی بود که صالحان از آن گذشتند؛ در صف های ممتد ایستادند و رأی دادند، به آسانی از آن عبور کردند و به بهشت جمهوری اسلامی قدم نهادند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


در روز پربرکت 12 فروردین، نظامی متولد شد که نور اسلام عزیز را، دگر باره، نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان متجلّی ساخت. شعار اصلی انقلاب، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود که میلیون ها ایرانی آزاده و مسلمان در طول مبارزه ها در جای جای ایران اسلامی فریاد کشیده بودند. این شعارها، حکومتی را پایه ریزی می کرد که عدالت اسلامی، از هدف های والای آن بود. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


بهار حکومت جمهوری اسلامی در بهار 58 رقم زده شد.  سالروز این بهار مبارک


پیروزی جمهوری اسلامی، پیروزی اندیشه «سیاست توأم با دیانت» است.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین، سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجلی اراده ملت ایران، مبارک باد!


دوازده فروردین، سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجلی اراده ملت ایران، مبارک باد.


دوازده فروردین، مُهر تاییدی بود بر مردم سالاری دینی  و روز جمهوری اسلامی، روز آغاز حکومت دینی به انتخاب مردم است.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


جمهوری اسلامی ما جاوید است دشمن ز حیات خویشتن نومید است آن روز که عالم ز ستمگر خالی است ما را و همه ستمکشان را عید است روز جمهوری اسلامی فرخنده باد


اعلام حکومت جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین، جوانه های اندیشه و عمل را در جامعه های جهان سوم و ملت های مستضعف جهان، رویاند و شکوفا کرد؛ آنان را که از الگوهای غربی دل سرد و نومید شده بودند، به اندیشه و اراده ای نیرومند برای ساختن جامعه ای نو و اسلامی، مجهز کرد. مسلمانان ستم دیده و محروم جهان، دریافتند که با پشتوانه آموزه های دینی و اراده ملّی همانند ملّت ایران، می توانند بر مشکلات پیروز شوند و حکومتی مردمی و دل خواه، تشکیل دهند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


بهار حکومت جمهوری اسلامی در بهار ۵۸ رقم زده شد. روز جمهوری اسلامی مبارک باد جمهوری اسلامی ما جاوید است دشمن ز حیات خویشتن نومید است آن روز که عالم ز ستمگر خالی است ما را و همه ستمکشان را عید است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


در ۱۲ فروردین ۵۸، دست های سبز، برگه های سبز را در صندوق تاریخ ریختند و آرزوی دیرینه محرومین، رنگ حقیقت گرفت. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


بوی عید، بوی آزادی، بوی پرواز، بوی رهایی، بوی بهار استقلال و بوی شکوفه های آزادی، تمام جانمان را پر کرده است. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


شکفتن گل ایمان را  بر شاخسار زمان، شادمانه جشن می گیریم  و جاده های آفتابی استقلال را با گام هایی از جنس اراده و خودباوری می پوییم.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


این عید سعید، عید حزب الله است دشمن ز شکست خویشتن آگاه است چون پرچم جمهوری اسلامی ما جاوید به اسم اعظم الله است… روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهم فروردین را زیر بارانی از یکپارچگی و اتحاد، قدم می زنیم و سربلندی وطن را بر فراز رنگین کمان آزادی، به جشن می نشینیم. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


امروز، روز خداست در کنار مردم، پشتوانه مردم. روز خوب جمهوری که توأم با «اسلامی» است. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین روز بلوغ فکری و سیاسی این امت، در سایه اسلام بود. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


جمهوری اسلامی، تبلور اتحاد و ایمان، روز به ثمر نشستن نهال اراده و ایستادگی، روز آفتابی استقلال، مبارک باد!


به آزادی و سربلندی مان رأی دادیم و سرود ایمان را بر بلندای مناره های عشق، هم صدا شدیم.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی، نویدبخش رهایی کبوتران سپید بال آزادی بر فراز آسمان آبی یکدلی و اتحاد ایرانی است.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


12 فروردین روز به ثمرنشستن خون شهیدان روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


دوازده فروردین یکی از ایام الله بود روزی مبارک و مقدس که دهانی به وسعت ایران با فریادی رعد آسا و پرطنین جمهوری اسلامی را آری گفت روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی، آغازی است برای اجرای فرمان های اسلامی و عمل به آن.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


نظامی که براساس یک انقلاب مردمی استوار است، می بایست در جهت خواسته های همان مردم گام بردارد. خواسته مردم انقلابی ایران، در شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی تجلّی یافت. از این رو، نظام پربرکت جمهوری اسلامی برای تحققِ اهداف مردم، بر پا گردید و در روز 12 فروردین با رأی میلیون ها، انسان آزاده رسمیت یافت. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین عصاره یک تاریخ سراسر خون و شهادت و تبلور آن همه عشق‌ها، آرمان‌ها، اسلام‌خواهی‌ها، حق‌پرستی‌ها و باطل‌ستیزی‌هاست. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


امام راحل، در پیامی به مناسبت روز جمهوری اسلامی فرمودند: مبارک باد بر شما، چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کُرد و بلوچ مطرح نیست. همه برابرند. فقط و فقط کرامت، در پناه تقوا و برتری به اخلاق فاضله و اعمال صالحه هست و تفاوتی بین زن و مرد و بین اقلیت های مذهبی و دیگران در امر اجرای عدالت نیست. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


بوی عید بوی آزادی بوی پرواز بوی رهایی بوی بهار استقلال و بوی شکوفه های آزادی تمام جانمان را پر کرده است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


جاده دوازده فروردین، شروع رسیدن به خوبی هاست..  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهم فروردین را زیر بارانی از یکپارچگی و اتحاد قدم می زنیم و سربلندی وطن را بر فراز رنگین کمان آزادی به جشن می نشینیم روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی، آغاز تحقق آرمان های امام خمینی(ره) است.  روز جمهوری اسلامی؛ یعنی اطاعت مردم از ولی فقیه. گرامی باد این روز بزرگ


دوازدهمین روز بهار، مژده سرزمینی مستقل است برای مردمانی اندیشمند و بزرگ؛ مردمانی که در توفان ها و صاعقه ها، دست در دست یکدیگر، تنها به استقلال وطن می اندیشند.  روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده شهر شهادت را آذین بستیم، دوازده ستون برافراشتیم، به تعداد دوازده ماه سال، دوازده برجِ فلک، دوازده امام معصوم، دوازده نهر خون، دوازده شهر در هم کوبیده، دوازده ستون بر افراشتیم از نور، از آزادی، از پیکر شهیدان، از رایت شرف... بر شانه پرتوان 12 فروردین، عرش جمهوری اسلامی را نهادیم، به سنگینی 2/98 درصد آرای این ملت. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


همه مردم در ۱۲ فروردین ۵۸، با انتخاب کلمه «آری» به جای «نه»، خواستار بهار جاودانه «ولایت» بودند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازده فروردین، بهار انقلاب ما و روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نویدبخش تجلی حق و حاکمیت نظام اسلامی مبارک باد.


همچنین بخوانید:  فال انبیاء
اس ام اس ادبی و رسمی مخصوص روز جمهوری اسلامی ایران

اس ام اس ادبی و رسمی مخصوص روز جمهوری اسلامی ایران12 فروردین، روز به ثمرنشستن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


روز نو ، نوروز ، زندگی نو ، هوای نو ، رویش و بالندگی تا بی نهایت؛ چقدر لذت دارد نفس کشیدن در بهاری از شکوفه های رهایی! مبارک باد این عید در عید بر همه ایرانیان و همه آزادمردان.


تدبیر و دوراندیشی امام خمینی(ره) و حمایت بیش از 98 درصدی ملت از نظام در روز جمهوری اسلامی ، پایه گذار سیره ای در حکومت داری شد که با اتکاء به آرای مردم و زمینه سازی برای چرخش نخبگان در هر انتخابات و تداوم اصلاح گری در امور می تواند چالش های پیش رو را برطرف سازد و سطح کارآمدی و مشروعیت نظام را هر روز بیشتر کند. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان، شادمانه جشن مى گیریم و جاده هاى آفتابى استقلال را با گام هایى از جنس اراده و خودباورى مى پوییم. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


دوازده فروردین ، سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجلی اراده ملت ایران ، مبارک باد


دوازدهم فروردین ماه 1358، روز بروز شخصیت حقیقى مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامى است. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


روز جمهوری اسلامی، آغازی است برای اجرای فرمان‌های اسلامی و عمل به آن. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


نهالی که ایرانیان در 12 فروردین 1358 از هر قوم و نژاد و جنسیت و دین و مذهب در این سرزمین کاشتند ، اکنون چنان سرسبز ، تنومند و بارور شده که در برابر تندبادهای روزگار به خوبی قامت افراشته دارد و به مدد دو بال جمهوریت و اسلامیت ، همانند همای سعادت ، بهروزی آحاد ملت و تحقق شعارها و آرمان های انقلاب را هدف راستین خود نهاده است. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


شکفتن گل ایمان را بر شاخسار زمان ، شادمانه جشن می گیریم و جاده های آفتابی استقلال را با گام هایی از جنس اراده و خودباوری می پوییم. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


یادش به خیر دوازدهم فروردین 58؛ بهاری که دامان سپید و پرشکوفه اش ، خوش ترین خاطره ای است که برای مان به جای ماند. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


بهار حکومت جمهوری اسلامی در بهار ۵۸ رقم زده شد. روز جمهوری اسلامی مبارک باد


فرارسیدن دوازدهم فروردین ، روز جمهوری اسلامی و آری گفتن مردم ایران به نظام اسلامی متکی به آرای ملت ، تبریک و تهنیت باد


روز دوازدهم فروردین، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت بزرگ ایران است. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


ملت ایران در روز ۱۲ فروردین، با رای قاطع به جمهوری اسلامی، آغاز حکومت عدل الهی را اعلام کرد. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


در روز ۱۲ فروردین، طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال او دفن می‌شود، و کشور از چنگال دشمنان داخلی و خارجی و چپاولگران و غارت پیشگان نجات یافت. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


در روز 12 فروردین ماه مردم همیشه در صحنه ، آگاه و هوشیار ایران با انسجام و توکل به خدای مهربان و بهره مندی از دستورات الهی و رهبری حضرت امام خمینی (ره) با شرکت در همه پرسی و با مشارکت حداکثری خود در روزهای آغازین انقلاب قدرت و توان خود را به دنیا نشان دادند و با رای 98 درصدی به جمهوری اسلامی عشق و ارادت خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی به اثبات رساندند. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


روز جمهوری اسلامی جزء مهم ترین وپربرکت‌ترین وتعیین کننده‌ترین روز‌های تاریخ ماست.  مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالی) روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی ایران» در واقع تاییدی بر تمامی آرمان های زیبای انقلاب و «نه» محکمی به تمامی بدخواهان ، حسودان و تنگ نظران بود و ملت در این روز سند آزادی و استقلال خود را با استقامتی خستگی ناپذیر و به برکت خون شهیدان و مجاهدان امضا نمودند. روز جمهوری اسلامی ایران مبارک باد


۱۲فروردین، روز به ثمرنشستن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


یادش به خیر دوازدهم فروردین 58؛ بهارى که دامان سپید و پرشکوفه اش، خوش ترین خاطره اى است که براى مان به جاى ماند. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


(۱۲ فروردین)، نقطۀ مکمل و متمم انقلاب و بیست و دو بهمن بود. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


12 فروردین ، روز به ثمرنشستن خون شهیدان ، روز بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفین گرامی باد.


در روز دوازدهم فروردین، همه و همه به ندای آسمانی واعتصموا بحبل الله جمیعا لبیک گفتند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روز جمهوری اسلامی ، نویدبخش رهایی کبوتران سپید بال آزادی بر فراز آسمان آبی یکدلی و اتحاد ایرانی است. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


روز جمهوری اسلامی، آغاز تحقق آرمان‌های امام خمینی(ره) است. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


جمهوری اسلامی ما جاوید است دشمن ز حیات خویشتن نومید است آن روز که عالم ز ستمگر خالی است ما را و همه ستمکشان را عید است روز جمهوری اسلامی فرخنده باد


دوازده فروردین، مُهر تاییدی بود بر مردم‌سالاری دینی. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


این روز بزرگ و فراموش نشدنی و این فراز درخشان در تاریخ کشور عزیزمان را حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی ، رییس جمهور محترم ، دولتمردان خدوم و ملت شریف و شهید پرور تبریک و تهنیت می گویم و سر بلندی روز افزون نظام جمهوری اسلامی ایران را آرزومندم.


مبارک باد بر شما ملت عزیز ایران، روز ۱۲ فرودین که در آن تمام اقشار با رای مستقیم خود به حقوق خود رسیده، و در آن فرقی بین زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸، روز بروز شخصیت حقیقى مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامى است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


یوم الله 12 فروردین ، جلوه ای از قدرت لایزال الهی و عزم و اراده مصمم ملت فهیم ایران اسلامی است که با مجاهدت ها و ایثار خود و با انتخابی تاریخ ساز ، حکومت جمهوری اسلامی ایران را برپا نمودند. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


دوازده فروردین، مُهر تاییدی بود بر مردم‌سالاری دینی روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


رأی «آری» ملت به جمهوری اسلامی ، پاسخ بلند «نه» به نیرنگ استعمار جهانی بود.


جمهوری اسلامی متکی به یک ملت مؤمن، سرافراز، اصیل و ریشه دار است.  مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالی) روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


جاده دوازده فروردین، شروع رسیدن به خوبی‌هاست.. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


نهال انقلاب اسلامی که با خون بهترین فرزندان رشید ایران رشد کرده بود در 22 بهمن 1357 به ثمر نشست و با پیروزی انقلاب اسلامی ، زمینه اولین همه پرسی تاریخ ایران زمین جهت تعیین نوع حکومت در 12 فروردین 1358 فراهم شد و نور اسلام عزیز را دگر باره نه تنها در ایران اسلامی بلکه در سراسر جهان به منصه ظهور و عمل رساند. روز جمهوری اسلامی ایران مبارک باد


دوازدهم فروردین ماه 1358، روز بروز شخصیت حقیقی مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامی است.


روز جمهورى اسلامى، نویدبخش رهایى کبوتران سپید بال آزادى بر فراز آسمان آبى یکدلى و اتحاد ایرانى است. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


دوازدهم فروردین را زیر بارانی از یکپارچگی و اتحاد ، قدم می زنیم و سربلندی وطن را بر فراز رنگین کمان آزادی ، به جشن می نشینیم.


روز جمهورى اسلامى، نویدبخش رهایى کبوتران سپید بال آزادى بر فراز آسمان آبى یکدلى و اتحاد ایرانى است روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


دوازدهم فروردین، روز زنده شدن اسلام است.  مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالی) روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


انقلاب اسلامی ایران موجب ولادت مولود پربرکتی به نام جمهوری اسلامی شد.  مقـام معظـم رهبـری (مدظله العالی) روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


روزهای آغازین سال نو و بهار طبیعت ، یادآور 12 فروردین سال 58 و ایام سرنوشت سازی است که با عزم تاریخی مردم مومن ، ولایتمدار و بیدار دل این سرزمین ، حماسه ای سیاسی رقم خورد و عزت ، اقتدار و دلبستگی ملت سلحشور ایران را به استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی جاودانه ساخت .


دوازدهمین روز بهار ، مژده سرزمینی مستقل است برای مردمانی اندیشمند و بزرگ؛ مردمانی که در توفان ها و صاعقه ها ، دست در دست یکدیگر ، تنها به استقلال وطن می اندیشند. دوازده فروردین روز جمهوری اسلامی مبارک


امروز ، روز خداست در کنار مردم ، پشتوانه مردم. روز خوب جمهوری که توأم با «اسلامی» است. روز جمهوری اسلامی بر تمام ایرانیان مبارک


پیروزی جمهوری اسلامی ، پیروزی اندیشه «سیاست توأم با دیانت» است.


روز جمهوری اسلامی؛ یعنی حضور همه‌جانبه مردم زیر سایه اسلام. استقرار حکومت مستضعفین گرامى باد


یوم الله ۱۲ فروردین، ملت رشید ایران، رشد سیاسی و اجتماعی خود را به شرق و غرب ثابت کردند. روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد


همچنین بخوانید:  فال تاروت تک نیت

اگه بخواید میتونید راحت تر دوباره این صفحه رو پیدا کنید

کافیه لیست فال ها و طالع بینی ها را در شبکه های زیر داشته باشید
تلگرام سروش روبیکا آی گپ ایتا بله
تلگرام سروش روبیکا آی گپ ایتا بله

فال قهوه
فال قهوه
طالع بینی ازدواج
طالع بینی ازدواج
کف بینی آنلاین
کف بینی آنلاین
Copyright © 2014 - 2023 | تمامی حقوق این وب سایت برای p-designer.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:p-designer.ir | نقشه سایت